Liên hệ

Ocean Haven Hotel

Địa chỉ:        295-297 Hồ Nghinh - Phường Phước Mỹ - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  (+84) 2363. 9599.55 - (+84) 2363. 9599.22
Fax:            (+84) 2363. 9599.97
Website:     www.oceanhavenhotel.com
.
Gửi mail cho chúng tôi